Izolacje akustyczne

Wykonujemy izolacje mające na celu obniżenie poziomy hałasu:

  • środowiskowego, mające na celu osiągnięcie poziomu pozwalającego na na pracę zakładów na obszarach chronionych akustycznie,
  • w halach produkcyjnych, mające na celu ochronę pracowników, usunięcie zagrożenia akustycznego wymagającego stosowania indywidualnej ochrony słuchu.

Przy ocenie poziomu hałasu oraz projektowaniu izolacji kierujemy się właściwymi rozporządzeniami odpowiednich ministrów.

Produkowane przez nas obudowy znalazły zastosowanie m.in. w:

  • przemyśle automotive,
  • przemyśle meblarskim,
  • budownictwie drogowym.

Izolacje wykonujemy z materiałów niepalnych, odpornych na warunki przemysłowe i atmosferyczne, m.in. ze ścian typu sandwich blaszanych z wełną mineralną, oraz specjalistycznych materiałów izolacyjnych projektowanych do zastosowań przemysłowych.

Nigdy nie używany gąbek oraz pianek, które mają zastosowanie w studiach nagraniowych i nie sprawdzają się w przemyśle.

Każdy nasz projekt z zakresu akustyki poprzedzony jest badaniami identyfikującymi najbardziej uciążliwe źródła hałasu. Po zamontowaniu izolacji wykonujemy badania potwierdzające skuteczność zainstalowanych obudów. Do badań wykorzystujemy analizator Svantek SVAN 971.