Przemysł automotive

Od lat jesteśmy związani z przemysłem automotive. Modernizujemy istniejące maszyny  oraz dostosowujemy je do dyrektyw i przepisów bezpieczeństwa, a także projektujemy i budujemy nowe urządzenia.

Przykłady wykonanych przez nas prac z zakresu automotive:

  • modernizacja i regeneracja nośników form wtryskowych,
  • budowa, modernizacja i regeneracja pras hydraulicznych,
  • produkcja polerek do listew zębatych,
  • produkcja maszyn do kulowania,
  • wykonanie izolacji akustycznych,
  • produkcja transporterów,
  • projektowanie i budowa maszyn specjalistycznych.