Piece

Wykonujemy i modernizujemy piece technologiczne.

Wykonaliśmy między innymi:

  • piece do produkcji złącz ciepłowniczych,
  • piece suszące malowane żarówki,
  • linię do produkcji papieru ściernego.