Oferta

Produkcja maszyn specjalistycznych według wymagań klienta.
Produkcja zgrzewarek, form oraz pił i gilotyn do profili EPDM.
Linie technologiczne do produkcji materiałów kompozytowych.
Stanowiska technologiczne wspomagające proces.
Urządzenia grzewcze.
Izolacje akustyczne.
Projektowanie i wykonanie nowych urządzeń przemysłowych zgodnie z wymaganiami klienta.
Modernizacja i automatyzacja maszyn przemysłowych.
Dostosowanie maszyn do wymogów dyrektywy MD2006/42/WE.

Nie ma dla nas wyzwań zbyt trudnych!